Thông báo mời chào mua trang thiết bị CNTT cho Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) địa chỉ văn phòng tại Số 31 đường 30/4 Phường 9, Thành phố Vũng Tàu có nhu cầu mua trang thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh. PTSC M&C xin thông báo và mời các nhà cung cấp chào giá theo hướng dẫn dưới đây:

1. Gói mua sắm: Trang thiết bị CNTT

2. Thời gian thực hiện: Từ 11/2022 đến 08/2023

3. Địa điểm giao hàng: số 31 đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu.

4. Nơi nhận hồ sơ chào giá: bằng các hình thức gửi phong bì kín hoặc fax hoặc thư điện tử.

5. Thời điểm đóng nhận hồ sơ chào giá: 12h00, ngày 23 tháng 11 năm 2022.

6. Chỉ dẫn nhà cung cấp, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, yêu cầu về năng lực nhà cung cấp được đăng tải lên đường dẫn sau: http://cloud.ptscmc.com.vn/Public-for-MC/4860dd

7. Mọi thắc mắc, yêu cầu làm rõ xin gửi về email:

- Bà Vũ Thị Giang (email: giangtvu@ptsc.com.vn)

- Ông Trần Văn Quang (email: quangtv@ptsc.com.vn)

Chuyên đề