Thông báo mời chào giá trang bị bộ lưu điện (UPS) cho Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC

0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) địa chỉ văn phòng tại Số 31 đường 30/4 Phường 9, Thành phố Vũng Tàu có nhu cầu trang bị bộ lưu điện (UPS) phục vụ sản xuất kinh doanh. PTSC M&C xin thông báo và mời các nhà cung cấp chào giá theo hướng dẫn dưới đây:

1. Gói mua sắm: Bộ lưu điện (UPS)

2. Thời gian thực hiện: Từ 11/2021 đến 04/2022

3. Địa điểm giao hàng: số 31 đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu.

4. Nơi nhận hồ sơ chào giá: bằng các hình thức gửi phong bì kín hoặc fax hoặc thư điện tử.

5. Thời điểm đóng nhận hồ sơ chào giá: 12h00, ngày 16 tháng 11 năm 2021.

6. Chỉ dẫn nhà cung cấp, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, yêu cầu về năng lực nhà cung cấp được đăng tải lên đường dẫn sau: http://cloud.ptscmc.com.vn/Public-for-MC/a82668

7. Mọi thắc mắc, yêu cầu làm rõ xin gửi về email:

- Bà Vũ Thị Giang (email: giangtvu@ptsc.com.vn)

- Ông Phạm Văn Toán (email: toanpham@ptsc.com.vn)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư