Thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Cung cấp bản quyền sử dụng phần mềm mô phỏng Askelos phục vụ công tác thiết kế Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt của Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) địa chỉ văn phòng tại Số 31 đường 30/4 Phường 9, Thành phố Vũng Tàu có nhu cầu cung cấp Bản quyền sử dụng phần mềm mô phỏng xây dựng mô hình bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) của Akselos phục vụ công tác thiết kế Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt. PTSC M&C xin thông báo và mời các nhà cung cấp chào giá theo hướng dẫn dưới đây:

1. Gói mua sắm: Bản quyền sử dụng phần mềm mô phỏng xây dựng mô hình bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) của Akselos phục vụ công tác thiết kế Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt.

2. Thời gian thực hiện: Từ 01/2022 đến 01/2023

3. Địa điểm thực hiện: số 31 đường 30/4, phường 9, TP. Vũng Tàu.

4. Nơi nhận hồ sơ chào giá: bằng các hình thức gửi phong bì kín hoặc fax hoặc thư điện tử.

5. Thời điểm đóng nhận hồ sơ chào giá: 12h00, ngày 28 tháng 12 năm 2021.

6. Chỉ dẫn nhà cung cấp, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, yêu cầu về năng lực nhà cung cấp được đăng tải lên đường dẫn sau: http://cloud.ptscmc.com.vn/Public-for-MC/9f0e8f

7. Mọi thắc mắc, yêu cầu làm rõ xin gửi về email:

- Bà Vũ Thị Giang (email: giangtvu@ptsc.com.vn)

- Ông Phạm Văn Toán (email: toanpham@ptsc.com.vn)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư