Thông báo mời báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện quận Bình Thạnh mời các công ty, đơn vị quan tâm tham dự báo giá hóa chất, vật tư y tế xây dựng giá kế hoạch mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2022 - 2023 như sau:

1. Thông tin về dự toán mua sắm:

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện quận Bình Thạnh. Địa chỉ: Số 132 Lê Văn Duyệt, Phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên dự toán: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2022 - 2023.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả nguồn thu do Cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán) và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

3. Danh mục hàng hóa chào giá: Theo danh mục đính kèm. Tải đính kèm

4. Hồ sơ gửi chào giá:

- Hồ sơ bản giấy bao gồm:

+ Bảng chào giá.

+ Bản chụp màn hình kết quả trúng thầu được công bố trên trang congkhaiketquathau.moh.gov.vn (nếu đã được công bố); thông báo trúng thầu/ quyết định trúng thầu (nếu có).

- File excel bảng chào giá gửi về địa chỉ email của bên mời thầu: bvbinhthanh.bmt@gmail.com.

- Thời gian gửi: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2022.

- Địa điểm gửi: Phòng Hành chính dược - Khoa Dược, Bệnh viện quận Bình Thạnh. Đ/c: Số 132 Lê Văn Duyệt, Phường 1, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Thông tin liên hệ: DS. Nguyễn Thị Anh Thi - Khoa Dược, Bệnh viện quận Bình Thạnh - Điện thoại: 028.38412599.

Bệnh viện quận Bình Thạnh xin trân trọng thông báo.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư