Ban Quản trị tòa nhà Sky City Towers 88 Láng Hạ chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ "Sơn bả khu vực hành lang và sảnh Tòa nhà Towers 88 Láng Hạ” và kính mời Quý Công ty/ Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ nêu trên.

Bên mời thầu: Tòa nhà Sky City Towers 88 Láng Hạ.

Nguồn vốn: Quỹ Bảo trì cư dân

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh rộng rãi (theo quy định Luật Thương mại).

Đơn vị quan tâm và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh tại Ban Quản lý tòa nhà - Tầng KT - Sky City Towers - 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thời gian phát hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2021 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2021.

Hồ sơ chào giá cạnh tranh sẽ được mở công khai vào 19 giờ 30, ngày 18 tháng 11 năm 2021 tại Ban Quản lý tòa nhà - Tầng KT - Sky City Towers - 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Trường hợp nhà thầu muốn tham dự mở thầu, mời đăng ký ngay khi nộp hồ sơ hoặc qua điện thoại.

Tải hồ sơ yêu cầu tại đây.