• THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

    12/11/2021 00:00

    Ban Quản trị tòa nhà Sky City Towers 88 Láng Hạ chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ "Sơn bả khu vực hành lang và sảnh Tòa nhà Towers 88 Láng Hạ” và kính mời Quý Công ty/ Đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh gói dịch vụ nêu trên.

chuyên đề

Kết nối đầu tư