(BĐT) - Khi những tồn tại của thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2019 như nguồn cung, pháp lý và tín dụng chưa được giải quyết triệt để, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tạo ra những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung, thị trường bất động sản Việt Nam nói riêng.
Thị trường bất động sản năm 2020: Thách thức và cơ hội

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp bất động sản tự nhìn lại chặng đường đã qua. Từ đó, thực hiện chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tái cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thực của đông đảo người tiêu dùng.

Đồng thời, đây cũng là lúc các doanh nghiệp tự làm mới mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, chờ đón những cơ hội trong tương lai không xa. Khi chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19, khi niềm tin của người tiêu dùng trở lại cùng dòng vốn đầu tư từ nước ngoài, cũng là lúc thị trường bất động sản Việt Nam phục hồi mạnh mẽ.

Báo Đấu thầu trân trọng giới thiệu Chuyên đề “Thị trường bất động sản năm 2020: Thách thức và cơ hội