(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý II/2018 của Công ty Cổ phần Thép VICASA – VNSTEEL, doanh thu thuần đạt 675,6 tỷ đồng, tăng trưởng 82% so với quý II/2017.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, giá vốn lại tăng tới 85% làm cho lợi nhuận gộp chỉ tăng trưởng 15% từ 18,4 tỷ đồng lên 21,3 tỷ đồng. Với kết quả đó, biên lợi nhuận gộp của Thép VICASA trong quý II/2018 chỉ đạt 3,1%, giảm mạnh so với con số 4,9% của cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, biên lợi nhuận gộp quý I/2018 của Công ty cũng đạt xấp xỉ 5%.

Kết thúc quý II/2018, Công ty báo lãi ròng 6,8 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ 2017. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, Thép VICASA đạt 23,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng không đáng kể so với con số 23,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.