Thép Pomina (HoSE: POM) đạt 3.050 tỷ đồng trong quý IV/2019, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán cũng giảm 9,4% xuống 2.956 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp kỳ này giảm 4,3% xuống 93,3 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí tài chính tăng 64% lên 114 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 55,4% và 51,1%. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế đến gần 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 32,6 tỷ đồng. 

Thép Pomina quý IV tiếp tục lỗ 58 tỷ đồng ảnh 1
Lũy kế cả năm 2019, công ty đạt 12.213 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế gần 310 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi đến 433,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Thép Pomina đạt 11.611,6 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 2.737,5 tỷ đồng lên thành 2.909 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 12,6% lên mức 8.115,9 tỷ đồng, trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng mạnh từ 840 tỷ đồng lên thành 1.509 tỷ đồng.

Theo NDH