(BĐT) - Bộ GTVT vừa phê duyệt bổ sung Danh mục 5 tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án Xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn Km1+800 - Km45+100, trong đó có tiêu chuẩn về sửa chữa kết cấu áo đường bằng hỗn hợp đá dăm đen rải nóng; và yêu cầu kỹ thuật chung đối với hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng trong GTVT đường bộ.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam căn cứ vào Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật đã được Bộ phê duyệt, yêu cầu đơn vị tư vấn lập Chỉ dẫn kỹ thuật của Dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.