(BĐT) - Nhiều doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có biên lợi nhuận gộp (tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần) và lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2017 sụt giảm so với cùng kỳ năm 2016. 
14 doanh nghiệp kinh doanh cảng biển đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đều có biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2017 giảm. Ảnh: Lê Tiên

14 doanh nghiệp kinh doanh cảng biển đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán đều có biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2017 giảm. Ảnh: Lê Tiên

Điều này khá bất ngờ, bởi ngành cảng biển được đánh giá tương đối khả quan trong năm 2017 nhờ sản lượng hàng hóa qua cảng tiếp tục tăng cao.

Biên lợi nhuận gộp giảm

Theo thống kê của Báo Đấu thầu, hiện tại có 14 doanh nghiệp (DN) kinh doanh cảng biển đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán và công bố Báo cáo tài chính quý II/2017. Tất cả các DN này đều có biên lợi nhuận gộp giảm. Tỷ suất biên lợi nhuận gộp cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong quy trình sản xuất của DN.

Trong đó, dẫn đầu về sụt giảm biên lợi nhuận gộp là Công ty CP Cảng Rau Quả. 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt 666 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 32 lần so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của Công ty chỉ đạt 9 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Điều đó làm cho biên lợi nhuận gộp của Công ty nửa đầu năm 2017 chỉ đạt 1,37%, giảm gần 96% so với cùng kỳ năm 2016.

Xếp thứ hai về sụt giảm biên lợi nhuận gộp là Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, doanh nghiệp đang khai thác Cảng Hải An. Nửa đầu năm 2017, biên lợi nhuận gộp của Công ty chỉ đạt 29,07%. Trong khi, cùng kỳ năm 2016, biên lợi nhuận gộp của DN này đạt 38,26%. Như vậy, biên lợi nhuận của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An đã giảm tới 24%.

Ngoài ra, một số DN khai thác cảng biển khác cũng có biên lợi nhuận gộp giảm mạnh như Công ty CP Cảng Cam Ranh (giảm gần 25%), Công ty CP Cảng Đoạn Xá (giảm gần 20%) và Công ty CP Gemadept (giảm 15%). 

Lợi nhuận trước thuế sụt giảm

Theo báo cáo của Công ty CP Chứng khoán  MB (MBS), dòng vốn FDI vào Việt Nam ổn định và các hiệp định thương mại tự do vẫn sẽ là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của ngành kinh doanh cảng biển.

Không chỉ hiệu quả hoạt động kinh doanh chính sụt giảm khi biên lợi nhuận gộp giảm, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2017 của hầu hết các DN khai thác cảng biển cũng giảm. Dẫn đầu về sụt giảm lợi nhuận trước thuế thuộc về Công ty CP Cảng Cam Ranh (giảm 60%) và Công ty CP Cảng Đoạn Xá (giảm 56%). Hai công ty này cũng có biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, lần lượt là gần 25% (từ gần 33% xuống 24,7%) và 19% (giảm từ gần 36% xuống gần 29%).

Trong khi lợi nhuận trước thuế của các DN khai thác cảng biển nêu trên sụt giảm thì lợi nhuận trước thuế của một số DN khác lại có sự tăng trưởng. Điển hình như: Công ty CP Cảng Sài Gòn (tăng 782%), Công ty CP Cảng Rau Quả (tăng 160%), Công ty CP Cảng Đồng Nai (tăng 42%), Công ty CP Cảng Quy Nhơn (tăng 41,65%), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (tăng 2%) và Công ty CP Gemadept (tăng gần 8%).

Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Cảng Sài Gòn tăng mạnh là nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết tăng mạnh. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận từ mảng này là âm 97 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm 2017 mang về lợi nhuận lên tới 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thuyết minh Báo cáo tài chính của Công ty CP Cảng Sài Gòn không nêu tên các công ty liên doanh, liên kết mang lại khoản lợi nhuận này.

Với Công ty CP Cảng Rau Quả, mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm mạnh, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng trưởng tới 30%, từ 7 tỷ đồng lên 9 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận khác của Công ty 6 tháng đầu năm 2017 cũng đạt 3,3 tỷ đồng, gấp 1.285 lần so với cùng kỳ năm 2016. Điều này đã giúp lợi nhuận trước thuế của Công ty tăng 160% trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo báo cáo của Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), dòng vốn FDI vào Việt Nam ổn định và các hiệp định thương mại tự do vẫn sẽ là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của ngành kinh doanh cảng biển trong những năm tới.