Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã công bố 3 quyết định thanh tra gồm: Thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP Hồ Chí Minh; quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp” của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và công tác nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm.
Lĩnh vực đường thủy nội địa được tập trung thanh tra nhiều trong thời gian qua. Ảnh: O.H

Lĩnh vực đường thủy nội địa được tập trung thanh tra nhiều trong thời gian qua. Ảnh: O.H

Theo Quyết định 940 do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kí, việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp” của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ được thanh tra trong thời kỳ năm 2015, 2016 và các năm có liên quan. Đoàn thanh tra do Phó Chánh Thanh tra Trần Ngọc Bảo là Trưởng đoàn; ông Phạm Minh Hoài - Trưởng Phòng Thanh tra 5, Thanh tra Bộ là Phó Trưởng đoàn và 4 thành viên khác.

Liên quan đến lĩnh vực hàng hải, Thanh tra Bộ GTVT tiến hành thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP Hồ Chí Minh (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) theo Quyết định số 870 của Bộ GTVT.

Lĩnh vực “nóng” trong thời gian gần đây sẽ được Bộ GTVT thanh tra là dự án nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Việt và Sơn, Công ty Cổ phần Trục vớt luồng hạ lưu thực hiện.

Quyết định Thanh tra số 947 do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật kí. Đoàn thanh tra do Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Vũ Ngọc Dũng làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng Thanh tra 2, Bộ GTVT làm Phó đoàn cùng 5 thành viên khác. 

Theo Báo Thanh tra