UBND thành phố Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh (vợ Bí thư Thành ủy TP Kon Tum thời điểm năm 2011) có 4 mặt tiền.

Theo Kết luận thanh tra số 222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về thực hiện pháp luật quản lý, sử dụng đất đai và quản lý, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bà Nguyễn Thị Ánh có thửa đất số 144 tờ bản đồ số 26, diện tích trên 3.739 m2, liên quan đến việc thu hồi đất để phát triển quỹ đất của dự án làm đường quy hoạch phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

Kết luận thanh tra cho biết, từ đề nghị của UBND phường Ngô Mây tại tờ trình vào năm 2010, UBND thành phố Kon Tum đã ban hành quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường quy hoạch số 3, đường quy hoạch số 2 và các tuyến giao thông nội bộ số 4, 8, 9, 11, 12 phường Ngô Mây.

Với chủ trương xây dựng tuyến đường theo quy hoạch phường Ngô Mây để tạo quỹ đất đấu giá nhưng UBND thành phố Kon Tum không thu hồi lô đất của bà Nguyễn Thị Ánh theo chủ trương đã được duyệt, mà thực tế bà Ánh được sử dụng đất và hưởng lợi từ việc đầu tư tuyến đường (số 2 và số 3) hình thành nên thửa đất có 2 mặt tiền.

Thành phố làm đường sai vị trí, đất của vợ Bí thư Thành ủy có... 4 mặt tiền ảnh 1

Trụ sở UBND thành phố Kon Tum (Ảnh: VOV).

UBND thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 2661/2011 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình đường phường Ngô Mây, trong đó vị trí đường số 11, 12 sai vị trí so với đồ án Quy hoạch xây dựng khu vực phía Tây suối Đắk Tod Rech. Cụ thể, tuyến đường số 11 theo quy hoạch nằm cách vị trí hiện tại 21 m về phía Đông Nam; tuyến đường số 12 theo quy hoạch nằm cách vị trí hiện tại 70 m về phía Tây Bắc.

"Thế nhưng UBND thành phố Kon Tum vẫn ban hành các quyết định thu hồi diện tích 280,5 m2 của bà Nguyễn Thị Ánh (chồng bà Ánh là Bí thư Thành ủy Thành phố Kon Tum thời điểm năm 2011) để làm đường giao thông (số 11 là 161,7 m2, số 12 là 118,8 m2) là thể hiện sự tùy tiện, tạo điều kiện để thửa đất của bà Ánh có 4 mặt tiền như hiện trạng hiện nay với vị trí, lợi thế đặc biệt"- kết luận của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Mặt khác, khi tính tiền sử dụng đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở, theo quy định thì tổng số tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích 500 m2 là 159 triệu đồng. Thực tế, cơ quan thuế địa phương này chỉ tính tiền sử dụng đất là 35 triệu đồng là sai, tính thiếu tiền. Vì vậy cần phải yêu cầu bà Ánh nộp bổ sung 124 triệu đồng về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

"UBND thành phố có dấu hiệu cố ý làm trái quy định, làm đường sai vị trí để thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền"- kết luận thanh tra nhấn mạnh.

Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý theo đúng quy định đối với hành vi làm đường giao thông sai quy hoạch để tạo cho thửa đất của bà Nguyễn Thị Ánh có 4 mặt tiền. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển cơ quan điều tra xử lý.

Theo Dân trí