Thành lập Tổ tư vấn thu hút đầu tư Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổ tư vấn thu hút đầu tư Dự án Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng được UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập ngày 22/2/2022.

Tổ tư vấn gồm 6 thành viên, trong đó ông Bùi Sơn Điền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng làm Tổ trưởng. Tổ tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho UBND huyện Lạc Dương và cơ quan, đơn vị liên quan về trình tự, thủ tục và nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thu hút đầu tư vào Dự án, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Theo Đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch quốc gia Đan Kia - Suối Vàng, tỷ lệ 1/2.000 được tỉnh Lâm Đồng công bố năm 2022, Khu du lịch thuộc huyện Lạc Dương và TP. Đà Lạt, là một trong 5 địa điểm tiềm năng phát triển du lịch của Tỉnh. Khu du lịch có tổng diện tích 3.998,18 ha.

Mục tiêu đầu tư nhằm đưa Khu du lịch trở thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực Tây Nguyên nói chung và TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói riêng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút được các dự án đầu tư phát triển du lịch, đáp ứng các tiêu chí là khu du lịch quốc gia.

Chuyên đề