(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TP.HCM để xử lý, giải quyết ngay các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TP.HCM để xử lý, giải quyết ngay các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định nêu rõ: Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại thành phố Hồ Chí Minh để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thành phần Tổ công tác bao gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương - Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng - Tổ phó; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Tổ phó. Các Thành viên là Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác theo thẩm quyền; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các đồng chí thành viên là Thứ trưởng các bộ thực hiện quyền hạn của Bộ trưởng trong việc trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình và phối hợp với các thành viên Tổ công tác để thực hiện công tác điều phối chung của Tổ và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.