(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Thác Voi, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, khu đất lập quy hoạch rộng 200 ha. Các sản phẩm chủ yếu là du lịch văn hóa trải nghiệm, du lịch tín ngưỡng, tâm linh và du lịch sinh thái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự kiến các dự án, hạng mục ưu tiên đầu tư gồm đường giao thông, các khu dịch vụ, tu bổ, tôn tạo di tích. Các công trình hạ tầng kỹ thuật cơ bản sẽ do Nhà nước đầu tư; các hạng mục xây dựng khu dịch vụ du lịch sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư, khai thác.