• Thanh Hóa ưu tiên đầu tư nhiều dự án vào Khu du lịch Thác Voi

    22/07/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Thác Voi, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, khu đất lập quy hoạch rộng 200 ha. Các sản phẩm chủ yếu là du lịch văn hóa trải nghiệm, du lịch tín ngưỡng, tâm linh và du lịch sinh thái.

chuyên đề

Kết nối đầu tư