(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa vừa công bố danh mục dự án đầu tư tìm nhà đầu tư thực hiện đối với 2 dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn có tổng mức đầu tư hơn 120 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 60,235 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là khoảng 10.335 m2. Địa điểm thực hiện tại phường Quảng Thành.

Dự án Khu xen cư số 02 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa có tổng mức đầu tư dự kiến là 62,174 tỷ đồng. Tổng diện tích khu đất đầu tư khoảng 6.145 m2. Địa điểm thực hiện tại phường Đông Hải.

Mục tiêu đầu tư 2 dự án nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được biết, khu đất thực hiện 2 dự án đều chưa được giải phóng mặt bằng.

Thời hạn cuối nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án trên là ngày 5/10/2021.