Thanh Hóa: Kinh tế tháng 4 tiếp tục tăng trưởng, đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch Tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Phiên họp thường kỳ tháng 4/2023, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội toàn Tỉnh trong tháng 4/2023 tiếp tục duy trì ở mức cao; tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như: thu ngân sách còn thấp so với cùng kỳ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm,…
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, trong tháng 4/2023, sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, sản lượng thủy sản tăng 7,1% so với cùng kỳ; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,34% so với cùng kỳ năm trước, 19/24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,9%; tổng lượt khách du lịch tăng 9,9%, tổng thu du lịch tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022; vận chuyển hàng hóa tăng 20,4%, vận chuyển hành khách tăng 51,6%, doanh thu vận tải tăng 40,3%.

Các chỉ số về cải cách hành chính năm 2022 của Tỉnh đạt kết quả tích cực, trong đó: Chỉ số PAPI đứng thứ 3 cả nước, Chỉ số SIPAS đứng thứ 5, Chỉ số PAR INDEX đứng thứ 10.

Tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nêu ra một số hạn chế chưa cập nhật trong báo cáo, như: việc thu ngân sách còn thấp so với cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm (đạt 17% kế hoạch năm 2023); công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ của các sở, ngành còn chưa chủ động…

Bước sang tháng 5/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đề ra các nhóm nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, địa phương.

Trong đó, Chủ tịch UBND Tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh đến một số nhóm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 theo kế hoạch; khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực theo các Quy hoạch đã được phê duyệt.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Tỉnh…

Chuyên đề