Thanh Hóa: Giữ vững vị thế dẫn đầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Những năm gần đây, Thanh Hóa luôn là một trong số những địa phương có kết quả triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM) cực kỳ ấn tượng. Riêng năm 2020, Thanh Hóa vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước về tỷ lệ số gói thầu ĐTQM. Để đạt được thành tích nổi bật này, ngay từ đầu năm 2020, UBND Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch và lộ trình ĐTQM đã được duyệt.
Quý I/2021, Thanh Hóa có 370 gói thầu được đấu thầu qua mạng, chiếm 99,73% tổng số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Ảnh: Lê Tiên
Quý I/2021, Thanh Hóa có 370 gói thầu được đấu thầu qua mạng, chiếm 99,73% tổng số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Ảnh: Lê Tiên

Dẫn đầu cả nước về đấu thầu qua mạng năm 2020

Năm 2019, 3 địa phương dẫn đầu về ĐTQM gồm có Hòa Bình, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Bước sang năm 2020, trong khi Hòa Bình và Đà Nẵng không còn duy trì được thành tích ở top 3, thì Thanh Hóa không những giữ vững được phong độ, mà còn vươn lên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ số gói thầu áp dụng ĐTQM.

Cụ thể, theo Báo cáo đấu thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2020, các đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện ĐTQM đối với 1.186 gói thầu, chiếm 95,9% trong tổng số các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Con số này ghi nhận nổi bật hơn so với năm 2019, đồng thời vượt 35,9% so với chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT và Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/1/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Để có được kết quả nổi bật trên, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay từ đầu năm 2020, Tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu nghiêm túc thực hiện ĐTQM; đồng thời, quy định hạn mức các gói thầu phải tổ chức ĐTQM cao hơn hạn mức quy định của Bộ KH&ĐT. Theo đó, Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22/1/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định, năm 2020, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Dẫn đầu cả nước về tỷ lệ số gói thầu ĐTQM, nhưng về tỷ lệ giá trị gói thầu, Thanh Hóa chỉ đạt mức 59,9%. Con số này mặc dù ghi nhận vượt xa chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ, song, với vị thế của địa phương dẫn đầu, Thanh Hóa còn nhiều dư địa để cải thiện chỉ số này, từ đó tối ưu hóa hiệu quả trong triển khai ĐTQM nói riêng, hoạt động đấu thầu nói chung.

Theo đánh giá của Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa, một trong những nguyên nhân dẫn tới tổng giá trị gói thầu ĐTQM đạt tỷ lệ chưa cao như kỳ vọng là do một số chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh và quy định của pháp luật về ĐTQM, dẫn đến một số gói thầu thuộc phạm vi ĐTQM chưa được chủ đầu tư, bên mời thầu quan tâm thực hiện (chủ yếu thực hiện các gói thầu có giá trị không lớn).

Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, để tiếp tục cải thiện về tỷ lệ giá trị các gói thầu ĐTQM trong thời gian tới, phía Sở tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các quy định về ĐTQM. Đồng thời, có văn bản kịp thời chấn chỉnh các chủ đầu tư, bên mời thầu không thực hiện ĐTQM đối với các gói thầu thuộc hạn mức và đề xuất chế tài xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu vi phạm.

Đánh giá chung về kết quả đạt được trong triển khai hoạt động đấu thầu năm 2020, Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND Tỉnh, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, chủ đầu tư, bên mời thầu, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, việc tổ chức ĐTQM được các đơn vị quan tâm, triển khai mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng lộ trình, từng bước tạo lập môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Các nhà thầu trúng thầu đều có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ theo hợp đồng đã ký và tiến độ chung của toàn dự án.

Kỳ vọng giữ vững vị thế về đấu thầu qua mạng năm 2021

Thống kê kết quả ĐTQM trong quý I/2021 của tỉnh Thanh Hóa cho thấy, các đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện ĐTQM đối với 370 gói thầu, chiếm 99,73% trong tổng số các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Tỷ lệ giá trị các gói thầu ĐTQM đạt 97,71%.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, kết quả thực hiện ĐTQM trên địa bàn Tỉnh cho thấy những tín hiệu rất tích cực. UBND Tỉnh cho biết, trong thời gian tới, sẽ tăng cường đẩy mạnh thực hiện ĐTQM bằng nhiều biện pháp. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm quy định về ĐTQM, đáp ứng các chỉ tiêu nêu tại Quyết định số 251/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng ĐTQM năm 2021 trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi việc tổ chức đấu thầu của các chủ đầu tư, bên mời thầu để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và có chế tài xử lý đối với những vi phạm liên quan đến công tác đấu thầu.

Song song với đó, là chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đấu thầu.

Liên tiếp nhiều năm được ghi nhận là một trong những địa phương có thành tích nổi bật nhất về ĐTQM, giờ đây, Thanh Hóa càng có thêm động lực để kỳ vọng rằng, sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích trong triển khai thực hiện ĐTQM năm 2021.

Chuyên đề