Thanh Hóa: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.706 tỷ đồng tính đến 29/5

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 29/5/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh đạt 3.706 tỷ đồng (bằng 28,4% kế hoạch giao chi tiết, thấp hơn 5,8% so với cùng kỳ, cao hơn 7,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Xác định nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, trong 5 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 18 văn bản; tổ chức 1 hội nghị giao ban toàn Tỉnh, quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các địa phương tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công của đơn vị, địa phương.

Đặc biệt trong tháng 5/2023, 5 Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh do các đồng chí lãnh đạo UBND Tỉnh làm Tổ trưởng đã tổ chức nhiều đoàn làm việc và đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Toàn tỉnh Thanh Hóa có 52 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả Tỉnh, trong đó có 23 chủ đầu tư đã giải ngân đạt 100% kế hoạch; 43 dự án đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, với số vốn 284,695 tỷ đồng.

Mặc dù đạt kết quả tích cực, song quá trình thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Đơn cử như tiến độ thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh đến ngày 29/5/2023 mới đạt 851,221 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán HĐND Tỉnh giao, dẫn đến các dự án không có nguồn để nhập TABMIS và giải ngân khối lượng hoàn thành. Tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA tiếp tục là điểm nghẽn, mới giải ngân được 11,7%, làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của cả Tỉnh.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, trên địa bàn Tỉnh có 29 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; 4 dự án khó khăn vì giá vật liệu tăng cao; 1 dự án khó khăn trong công tác phối hợp giữa các đơn vị; 18 dự án khó khăn, vướng mắc khác...

Chuyên đề