(BĐT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói thầu thuộc Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 453,207 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Thanh Hóa.
Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 453,207 tỷ đồng

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư 453,207 tỷ đồng

Theo đó, quý II/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 03 Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (giá gói thầu 3,99 tỷ đồng, đấu thầu qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ).

Một số gói thầu của Dự án sẽ được chỉ định thầu gồm: Gói thầu số 01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Gói thầu số 05 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Gói thầu số 06 Tư vấn thẩm định giá thiết bị…