(BĐT) - Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 47 với tỉnh lộ 517, huyện Đông Sơn theo hình thức PPP, hợp đồng BT. 

Tuy nhiên, đến ngày 5/4/2018 (sau hơn 4 tháng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Bên mời thầu), cơ quan được giao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư mới đăng Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Địa điểm thực hiện Dự án là thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa, Dự án có tổng mức đầu tư 57,21 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng và dự kiến tổ chức trong quý IV/2017. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án BT nói trên đã phải lùi vào quý I/2018.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, thời gian phát hành hồ sơ mời thầu dự án trên từ ngày 23/2/2018 đến ngày 26/3/2018 và được đóng thầu vào 9h30 ngày 26/3/2018.