(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa vừa thông tin về kết quả mở hồ đăng ký thực hiện Dự án Khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 4 nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án là Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ TECHCO, Công ty CP Đầu tư Bất động sản VINALAND và Công ty TNHH Thuận Thắng Nam Định.

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất, với diện tích 10.335 m2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư) là 60,235 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và nhà ở phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, 3 trong số 4 nhà đầu tư nêu trên (trừ Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội) đã đăng ký thực hiện đầu tư Dự án Khu xen cư số 02 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa.