Tháng 11, bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,5%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng sôi động hơn về tháng cuối năm nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2022 tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước và dịch vụ du lịch lữ hành gấp 4,1 lần.

Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.180,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,9% (cùng kỳ năm 2021 giảm 6,8%).

Tổng cục Thống kê nhận định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2022 tăng 14,9% so với 11 tháng năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Mặc dù vậy, quy mô tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng năm 2022 chỉ đạt 82,5% quy mô của chỉ tiêu này nếu ước tính trong điều kiện bình thường không xảy ra dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay.

Do đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2022 ước đạt 4.079,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 11,4%). Trong đó, nhóm vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 22,9%; may mặc tăng 17,6%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 13,8%; lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,6%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng năm 2022 ước đạt 536,3 nghìn tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm 2022 ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 11 tháng năm 2022 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như sau: Đà Nẵng tăng 867,1%; Cần Thơ tăng 647,3%; Hà Nội tăng 322,8%; Hải Phòng tăng 261,3%; TP.HCM tăng 191,6%; Quảng Ninh tăng 52,1%.

Chuyên đề