(BĐT) - Trong năm 2020, Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) có thể ghi nhận 350 - 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nhờ chuyển nhượng cổ phần tại Dự án Khách sạn Pullman với giá 100 triệu USD. Với nhiều dự án đang triển khai, Tổng công ty kỳ vọng đạt doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh cho dù thị trường bất động sản chưa khởi sắc.
Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục việc chuyển nhượng Dự án Khách sạn Pullman trong năm nay. Ảnh: St

Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục việc chuyển nhượng Dự án Khách sạn Pullman trong năm nay. Ảnh: St

Bên cạnh thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cuộc họp mới đây của HĐQT DIC Corp đã đưa ra những thông tin ban đầu về chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng 5 năm tiếp theo.

Cụ thể, năm 2020, DIC Corp dự kiến doanh thu công ty mẹ đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 84,7%; doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 800 tỷ đồng, tăng 32,7%; lợi nhuận hợp nhất đạt 850 tỷ đồng, tăng 53,6% so với năm 2019. Bên cạnh đó, DIC Corp dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển công ty mẹ tăng 115,8% lên 5.148,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT DIC Corp cũng đã thống nhất phương án tiến hành khai thác tối đa các quỹ đất đủ điều kiện khai thác trong năm 2020 (hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án cấp 2) để tạo ra nguồn tài chính vững mạnh, làm tiền đề triển khai nhiều dự án trọng điểm tại nhiều địa phương trên cả nước.

Theo Chủ tịch HĐQT DIC Corp Nguyễn Thiện Tuấn, ngoài nguồn thu dự kiến trên 5.000 tỷ đồng từ việc kinh doanh các dự án bất động sản, DIC Corp quyết định sẽ dành khoảng 100 ha đất trong tổng quỹ đất mà Tổng công ty đang làm chủ đầu tư để hợp tác và chuyển nhượng cho đối tác là các nhà đầu tư cấp 2 có khả năng tài chính mạnh và giàu kinh nghiệm đầu tư, qua đó đẩy nhanh tốc độ triển khai dự án. Việc hợp tác còn nhanh chóng mang lại cho DIC Corp nguồn thu dự kiến trên 6.000 tỷ đồng để bổ sung vào nguồn vốn.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, tổng tài sản của DIC Corp đã tăng tới 20% so với thời điểm cuối năm 2018, lên mức 8.166 tỷ đồng, chủ yếu nhờ sự gia tăng về giá trị hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn.

Tính tới thời điểm 31/12/2019, lượng hàng tồn kho của DIC Corp là hơn 4.171 tỷ đồng, tăng 1.039 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, do gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ở các dự án như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu dân cư Hiệp Phước, Chung cư B13 - Vũng Tàu Gateway, Khách sạn DIC Star Vĩnh Yên… Trong khi đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 14%, lên 1.940 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án là Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Chung cư DIC Phoenix và Chung cư Vũng Tàu Gateway đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong khoản phải thu khách hàng, đạt hơn 800 tỷ đồng.

Những dự án này là cơ sở để ban lãnh đạo DIC Corp đặt kỳ vọng đột phá về doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp sau năm 2020, bởi phần lớn các dự án được triển khai đền bù từ sớm nên chi phí thấp. Trong khi đó, thị giá đất tại các khu vực này đã gia tăng đáng kể trong 2 - 3 năm gần đây.

Ngoài ra, trong năm 2020, DIC Corp dự kiến sẽ tiếp tục việc chuyển nhượng Dự án Khách sạn Pullman ở Công ty CP DIC Phương Nam, với mức giá kỳ vọng  khoảng 100 triệu USD. Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước tính, nếu chuyển nhượng thành công ở mức giá mong muốn, DIC Corp có thể ghi nhận 350 - 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bao gồm hoàn nhập dự phòng và lợi nhuận từ chênh lệnh cho tỷ lệ sở hữu 46% tại Công ty CP DIC Phương Nam.