Thẩm định 2 dự án lĩnh vực y tế tại Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức thẩm định các đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lâm Đồng về chủ trương đầu tư 2 dự án lĩnh vực y tế trên địa bàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hai dự án bao gồm: Dự án Xây dựng mới 9 trạm y tế xã và mở rộng Trung tâm Y tế huyện Đam Rông; Dự án Cải tạo, nâng cấp 3 trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC), 52 trạm y tế tuyến xã và 5 phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất với Bộ Y tế đưa 3 dự án đầu tư lĩnh vực y tế trên địa bàn vào danh mục sử dụng vốn của Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với tổng số vốn 179,1 tỷ đồng, gồm: Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp 3 phân trạm, 5 phòng khám đa khoa khu vực, 52 trạm y tế và CDC tỉnh Lâm Đồng (57,542 tỷ đồng); Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 5 phòng khám đa khoa khu vực, 72 trạm y tế; Trung tâm Y tế huyện Đam Rông và CDC (61,361 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng mới 9 trạm y tế xã và mở rộng Trung tâm Y tế huyện Đam Rông (60,197 tỷ đồng).

Chuyên đề