(BĐT) - Ban Quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP. Thái Nguyên đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, có giá dự toán 210,146 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu được đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, dự kiến đóng thầu ngày 3/9/2021. Trước đó, Dự án đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 11/12 hạng mục công trình.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 1.843,576 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới là 1.283,406 tỷ đồng; nguồn vốn đối ứng là 560,170 tỷ đồng. Theo kế hoạch, ngày 30/6/2021 là ngày đóng Hiệp định tài trợ. Tuy nhiên, Dự án vẫn còn 1 hạng mục công trình nêu trên đang trong giai đoạn triển khai. Do đó, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn đề nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gia hạn đến ngày 30/6/2022.