(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói thầu của Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Khu tái định cư số 4 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư 239,168 tỷ đồng.

Theo đó, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn bước thiết kế bản vẽ thi công và rà phá bom mìn xây dựng công trình Khu tái định cư số 4 gồm 6 gói thầu: Gói thầu số 01 Lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu số 02 Thẩm định HSMT, thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu số 03 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Gói thầu số 04 Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công; Gói thầu số 05 Rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu số 06 Tư vấn thẩm định giá vật liệu không có trong thông báo giá.

Cả 6 gói thầu nêu trên đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong Quý III/2021. Trong đó Gói thầu số 03 sẽ lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; 5 gói thầu còn lại sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Khu tái định cư số 4 phường Tân Lập được UBND thành phố Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 25/6/2021, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư.