(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn xóm Duyên xã Ký Phú huyện Đại Từ. Theo đó, trong quý II/2020, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đại Từ (Bên mời thầu) sẽ chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện dự kiến 136,412 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 2020 - 2022, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Dự án là 80,707 tỷ đồng, chi phí xây dựng phần nhà ở (xây thô) là 21,544 tỷ đồng, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm cả chi phí hỗ trợ, tái định cư) là 34,161 tỷ đồng. Giá trị đề xuất nộp ngân sách tối thiểu của Dự án là 0,3 tỷ đồng.