(BĐT) - Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư (Ninh Bình) vừa được chỉ định thực hiện Dự án Điểm dân cư nông thôn Đông Tây 2, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 124,575 tỷ đồng; thời hạn thực hiện là 30 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng). Trước đó, Sen Vàng Hoa Lư là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển tại Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu của Dự án là nhằm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng hệ thống công trình hạ tầng xã hội và một số công trình nhà ở hiện đại, văn minh và tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt.