(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc công trình tuyến Đường tỉnh 454 (đường 223) đoạn từ TP. Thái Bình đến cầu Sa Cao, giai đoạn 1 (đoạn từ đầu tuyến đến nút giao với đường ĐH.13).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công trình có tổng mức đầu tư 559,386 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, quý III/2021, Bên mời thầu sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 149,868 tỷ đồng); Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 2,187 tỷ đồng). Gói thầu Bảo hiểm công trình (giá gói thầu 0,322 tỷ đồng) sẽ được chỉ định thầu.