(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh (bên mời thầu) vừa cho biết, trong quý II/2021 sẽ chọn nhà thầu cho 5 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 795 với tổng mức đầu tư 608,973 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán. 3 gói thầu còn lại sẽ được chỉ định thầu trong quý II/2021 gồm: Gói thầu Rà phá bom mìn; Gói thầu Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước Thiết kế bản vẽ thi công dự toán.