Tập trung, ưu tiên nguồn lực cho công tác lập quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các bên liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đã có 2 quy hoạch tỉnh được phê duyệt, 7 quy hoạch đã thẩm định xong và đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên
Đã có 2 quy hoạch tỉnh được phê duyệt, 7 quy hoạch đã thẩm định xong và đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, đến thời điểm hiện tại, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội phê duyệt; Quy hoạch tổng thể quốc gia đang hoàn thiện theo kết luận của Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để xem xét trình Quốc hội thông qua; Quy hoạch không gian biển quốc gia đang được hoàn thiện các thủ tục để trình Hội đồng thẩm định.

Đối với quy hoạch ngành quốc gia, đã có 4/38 quy hoạch được phê duyệt, 15/38 quy hoạch đã lập xong, đang hoàn thiện để trình thẩm định. Ở cấp vùng, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt; 5 quy hoạch vùng đang triển khai lựa chọn đơn vị tư vấn để tổ chức lập quy hoạch.

Tại cấp tỉnh, đã có 2 quy hoạch tỉnh được phê duyệt, 7 quy hoạch đã thẩm định xong và đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt; 17 quy hoạch đã trình Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định; 22 quy hoạch tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục để trình thẩm định. Kết quả triển khai nêu trên là chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, để bảo đảm tiến độ, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ quan tâm, chỉ đạo cơ quan đơn vị được phân công khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ và chất lượng quy hoạch.

Với các tỉnh, thành phố, địa phương, đề nghị tập trung, ưu tiên nguồn lực cho công tác lập quy hoạch tỉnh, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc tổ chức lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chuyên đề