Tập đoàn Hoa Sen dự kiến lãi 400 - 500 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, trong niên độ tài chính 2024 (từ ngày 1/10/2023 - 30/9/2024), Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn sản phẩm, tăng 13,3% so với niên độ trước, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ trước đó.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7%, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ tài chính 2023.

Bên cạnh đó, Hoa Sen dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hóa mảng sản xuất kinh doanh ống thép; xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành Công ty CP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ.

Chuyên đề