(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Ecopark vừa công bố báo cáo tài chính năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, doanh thu bán hàng đạt 4.354 tỷ đồng, tăng trưởng 33% so với năm ngoái, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 32% đạt 533 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của Ecopark đạt 9.744 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả ở mức 8.097 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ dài và ngắn hạn 2.747 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn 2.384 tỷ đồng.

Ecopark hiện có 5 công ty con, gồm: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Việt Hưng, Công ty CP Kiểm định và Môi trường Ecopark, Công ty CP Khai thác và Quản lý dịch vụ Đô thị Ecopark, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng và Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Ecotek.