Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo (KNST).
Nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo được trưng bày, giới thiệu qua các kỳ Vietnam Startup Day
Nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo được trưng bày, giới thiệu qua các kỳ Vietnam Startup Day

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN KNST trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của DN chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan sớm đề xuất Chính phủ việc sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư KNST tại Việt Nam…

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động KNST. Ngoài ra, rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2020.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các DN KNST như: thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gây khó khăn cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính…               

Chuyên đề