(BĐT) - Mục tiêu lớn nhất của việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp (DN) lần này là không chỉ giải quyết các khó khăn, bất cập mà còn tạo động lực, tạo cú huých đối với phát triển doanh nghiệp. 
Tiếp tục rút ngắn thời gian gia nhập thị trường là một trong những yếu tố quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Tiên Giang

Tiếp tục rút ngắn thời gian gia nhập thị trường là một trong những yếu tố quan trọng tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Ảnh: Tiên Giang

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), thành viên Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật DN, Luật Đầu tư chia sẻ với báo giới.

Cải cách gia nhập thị trường ở mức tối đa

Ông Hiếu cho biết, thực tiễn gần 5 năm thực hiện Luật DN năm 2014 cho thấy, một số nội dung của Luật cần được tiếp tục cải thiện nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, từ đó tạo thuận lợi tốt nhất cho thành lập, tổ chức quản trị DN, nâng cao mức độ an toàn cho cổ đông, nhà đầu tư.

Về vấn đề tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của DN, theo ông Hiếu, Luật DN đã tạo đột phá về gia nhập thị trường khi rút ngắn thời gian thành lập DN từ 1 - 2 năm xuống còn vài ngày như hiện nay. Nhờ đó, việc gia nhập thị trường không còn là vấn đề quá khó khăn, nghĩa là dư địa cải cách không nhiều, nhưng vẫn còn. Đặc biệt, tác động của cải cách sẽ là rất lớn, mang lại kết quả ý nghĩa đối với thúc đẩy phát triển DN.

“Giả sử mỗi DN tiết kiệm được 2 ngày trong thực hiện thủ tục gia nhập thị trường thì 100 DN sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngày công… Nhìn về lợi ích kinh tế, nếu chậm 2 ngày để đưa cơ sở kinh doanh vào hoạt động thì 2 ngày đó DN không có doanh thu mà lại phải chịu khoản chi phí về vốn, về lãi suất…”, ông Hiếu phân tích.

Do vậy, quan điểm của việc sửa đổi, bổ sung Luật DN lần này là hướng cải cách gia nhập thị trường ở mức tối đa nhất có thể, tiệm cận với mức độ của khu vực và thế giới. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là đòi hỏi được đặt ra.

Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DN, Luật Đầu tư đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến, Luật này sửa đổi 53 điều, bãi bỏ 2 điều và bổ sung 7 điều của Luật DN.

Cụ thể, Dự thảo Luật đề xuất sửa đổi Điều 3 để áp dụng thống nhất trình tự, thủ tục đăng ký DN theo Luật DN. Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của DN thì áp dụng quy định của luật đó, trừ thủ tục đăng ký DN. Đồng thời, bãi bỏ các thủ tục không còn cần thiết trong đăng ký DN, gồm: thủ tục đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng (bãi bỏ Khoản 2 và Khoản 5 Điều 44); thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý DN (bãi bỏ Điều 12); thủ tục gửi thông tin cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi DN đặt trụ sở chính khi thành lập chi nhánh, đặt địa điểm kinh doanh mới (bãi bỏ Khoản 1 Điều 34, Khoản 4 Điều 46). Cùng với đó, bãi bỏ yêu cầu phải nộp Điều lệ DN khi đăng ký thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần (các điều 21, 22 và 23)… 

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Nhìn vào thực tiễn quản trị DN hiện nay, đại diện CIEM đánh giá, nhiều DN từ nhỏ tới lớn đều thiếu khung quản trị tốt. Nhiều DN lớn có xảy ra tranh chấp nội bộ, kìm hãm sự phát triển, thậm chí gây sụp đổ cả DN như ở ngành cà phê, xây dựng, dịch vụ…

Vậy, sửa đổi Luật DN lần này sẽ làm gì để nâng cao hiệu quả quản trị DN? Giải quyết vấn đề này, ông Hiếu cho biết, Dự thảo Luật tiếp tục xây dựng khung khổ pháp lý về quản trị DN với mục tiêu hướng tới chuẩn mực thông lệ quản trị tốt của khu vực và các nước phát triển. Theo đó, nhiều quy định trong Luật DN năm 2014 sẽ được sửa đổi. Đơn cử như nâng cao quyền cổ đông, mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin của cổ đông, trao thêm cơ hội cho cổ đông có thể giám sát tốt hơn hoạt động của người quản lý, đặc biệt tạo thuận lợi cho cổ đông trong việc khởi kiện người quản lý…  “Đây là những nội dung không chỉ là sửa đổi, mà là bổ sung trong Dự thảo Luật để tạo nên sức ép về nâng cao hiệu quả quản trị DN”, ông Hiếu nhấn mạnh.