(BĐT) - Dự kiến, Hội thảo Tăng cường trao đổi nhân lực Việt Nam - Nhật Bản thông qua Chương trình Thực tập sinh kỹ năng sẽ được tổ chức vào ngày 26/5/2017. 

Hội thảo sẽ công bố và thảo luận các kết quả nghiên cứu đánh giá toàn diện về nguồn nhân lực hướng tới những điều chỉnh cần thiết để nâng cao chất lượng và tính bền vững của việc sử dụng hiệu quả các cựu thực tập sinh cho sự phát triển của Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Điều này đã tác động mạnh mẽ không chỉ tới lĩnh vực thương mại và đầu tư, mà còn tới cả vấn đề chuyển dịch lao động giữa hai nước. Trong 3 năm trở lại đây, số lượng người Việt Nam được phái cử đến Nhật Bản trong khuôn khổ Chương trình Thực tập sinh kỹ năng đã tăng 2 lần so với giai đoạn trước.