SZL chia cổ tức 40% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa thông qua việc chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 13/9, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/9/2022.

Như vậy, với 18,19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 72,76 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý II/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 104 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm hơn 26%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần đi ngang với 203,8 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế giảm 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái còn 39,4 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư