SZC trả cổ tức với tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Cụ thể, ngày 7/7, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Sonadezi Châu Đức sẽ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 63,16 tỷ đồng, giảm 77,2% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 11,75 tỷ đồng, giảm 84,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 914,51 tỷ đồng, tăng 4,4% và lợi nhuận sau thuế 210,26 tỷ đồng, tăng 6,5% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Công ty hoàn thành 5,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Chuyên đề