Quý I/2017, doanh thu hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) chỉ đạt 10,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm ngoái các con số trên lần lượt là 15,9 và 15 tỷ đồng.
Sudico chấp nhận lỗ 300 tỷ đồng dự án Hòa Hải - Đà Nẵng

Tính đến cuối quý I, Sudico còn phải thu 628 tỷ đồng của khách hàng dự án Khu đô thị Nam An Khánh, 21,5 tỷ đồng dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì.

Giá trị hàng tồn kho tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh là 2.497 tỷ đồng, dự án nhà máy gạch 115 tỷ đồng, dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì 178 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Dự án Hòa Hải - Đà Nẵng có giá gốc 1.108 tỷ đồng, Sudico cho biết, giá trị có thể thu hồi là 811 tỷ đồng.

Cho đến thời điểm này, Công ty đã đầu tư cho dự án Văn La - Văn Khê 476 tỷ đồng, dự án Tiến Xuân là 140 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày 31/5, Sudico sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội sẽ bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Theo ĐTCK