Sửa đổi Luật Thuế GTGT để giải quyết các bất cập thực tiễn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 17/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe Chính phủ và cơ quan thẩm tra báo cáo về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) quy định cho phép không tính thuế đầu ra nhưng được khấu trừ thuế đầu vào đối với nông lâm thuỷ sản chưa chế biến. Ảnh: Lê Tiên
Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) quy định cho phép không tính thuế đầu ra nhưng được khấu trừ thuế đầu vào đối với nông lâm thuỷ sản chưa chế biến. Ảnh: Lê Tiên

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Theo đó, Dự thảo Luật được xây dựng với mục đích hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng để bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thời gian qua; tháo gỡ bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật về thuế giá trị gia tăng và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan; bảo đảm tính khả thi, minh bạch và thuận lợi cho tổ chức thực hiện, khơi thông, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội...

Thay mặt cơ quan thẩm tra Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) Lê Quang Mạnh khẳng định, Ủy ban nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật để giải quyết các bất cập trong thực tiễn cũng như hoàn thiện chính sách thu, phù hợp với mục tiêu đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về các trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra, nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, Dự thảo Luật quy định cho phép không tính thuế đầu ra nhưng được khấu trừ thuế đầu vào đối với nông lâm thuỷ sản chưa chế biến. Hiện nay, việc chuyển nhượng dự án đầu tư và một số trường hợp khác cũng đang được áp dụng cơ chế tương tự. Ủy ban TCNS đề nghị, Cơ quan soạn thảo giải trình làm rõ luận cứ và cơ sở pháp lý của các quy định này.

Chuyên đề