(BĐT) - Tổng cục Thuế vừa có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của Công ty CP Kho vận Miền Nam (mã chứng khoán: STG).

Theo đó, Công ty bị phạt với tổng số thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, tiền chậm nộp là 4,96 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty bị phạt tiền thuế thu nhập doanh nghiệp khai thiếu là hơn 797,8 triệu đồng; truy thu thuế là 3,99 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế là hơn 176,7 triệu đồng.

Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được Quyết định này, Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý phạt.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 59,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 45% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 391 tỷ đồng doanh thu và 88 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau 3 quý đầu năm 2020, Công ty đã thực hiện được 68% kế hoạch lợi nhuận và vượt xa chỉ tiêu doanh thu cả năm.