(BĐT) - Ngày 1/4 tới, Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM (mã chứng khoán: STC) sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%. Như vậy, với gần 5,67 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi khoảng 7,94 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/4/2022.

Về ĐHCĐ thường niên, thời gian, địa điểm thực hiện hiện cũng như nội dung họp, Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự và trên website trước ngày tổ chức đại hội.

Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 522,2 tỷ đồng, vượt 18,68% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 21,31 tỷ đồng, vượt 5,48%.