SSI dự kiến đạt 3.398 tỷ đồng lợi nhuận năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán SSI ngày 25/4/2024 đã thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 8.112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.398 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán SSI ngày 25/4/2024
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán SSI ngày 25/4/2024

Năm 2024, SSI sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng, trong đó có việc thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 100:20, nhằm củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Năm 2023, để vượt qua những khó khăn của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán, SSI đã kiện toàn, tối ưu bộ máy hoạt động và quy trình vận hành. Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của SSI đạt 69.241 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 7.281 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.849 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,5% và 35% so với năm 2022. Đón đầu cơ hội từ quyết tâm nâng hạng thị trường chứng khoán, SSI đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới cao hơn, hiệu quả hơn. Công ty cho biết sẽ duy trì vị thế tài chính lớn nhất thị trường, mở rộng hợp tác với các định chế tài chính, khai thác triệt để các cơ hội xuất hiện trên thị trường.

Chuyên đề