(BĐT) - Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III, Công ty đạt 85,5 tỷ đồng doanh thu và 14,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 9,1% và 40,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 33,8% lên 37,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 355,7 tỷ đồng, giảm 15,7%; lợi nhuận sau thuế là 33,97 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 373,7 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hợp nhất là 51,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 39,1 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành được 87% kế hoạch lợi nhuận.