(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) cùng với các nhà thầu thi công vừa tiến hành khởi công 2 dự án lắp máy 2 trạm biến áp (TBA) 220kV Uyên Hưng và Trà Vinh. 
SPMB khởi công 2 dự án lắp máy

Dự án khi đưa vào vận hành sẽ góp phần tăng cường phụ tải điện cho địa phương; nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo an ninh năng lượng.

Để khởi công được 2 dự án trên, SPMB cho biết đã phối hợp với các ban chức năng của EVNNPT đẩy nhanh công tác chuẩn bị thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng, đấu thầu. Trong thời gian tới, SPMB sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn để xây dựng công trình đạt chất lượng cao.