(BĐT) - Công ty CP Sông Đà 7 (thuộc Tổng công ty Sông Đà) vừa điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 3 triệu cổ phần.

Theo phương án điều chỉnh, Công ty sẽ bổ sung 16 tỷ đồng vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

Trước đó, Sông Đà 7 dự định chỉ chi 10 tỷ đồng vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty; và dành 6 tỷ đồng còn lại để thực hiện Đề án Chuyển đổi mô hình tổ chức Công ty CP Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7.