(BĐT) -  Ngày 9/10 tới, Công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2019.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Như vậy, với 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi hơn 188 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/10/2020.

Trước đó, cuối năm 2019, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Qua đó, tổng mức chia cổ tức năm 2019 của Công ty là 9% bằng tiền mặt, hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Năm 2020, Công ty dự kiến tăng mức chia cổ tức lên 10%, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 4.584 tỷ đồng và gần 915 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.264 tỷ đồng, tăng 12,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 679 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ 2019.